http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« June 2020»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท29/05/2020
ผู้เข้าชม132,259
เปิดเพจ199,334
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โคกสะอาด-ม.รามคำแหง, การกำหนดราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โคกสะอาด-ม.รามคำแหง, การกำหนดราคากลาง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด-มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 

(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

   ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด-มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสะอาด ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

   ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

   ๓. ลักษณะงาน

       โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด-มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสะอาด ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

   ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

       ๕.๑  แบบ ปร.๔

       ๕.๒  แบบ ปร.๕

       ๕.๓  แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

   ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       ๖.๑  นายวรเทพ  แขมคำ  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

       ๖.๒  นายบุญยสิทธิ์  มาตย์วังแสง  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

       ๖.๓  นายอัมพร  สารภาค  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       
Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view