http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท06/08/2020
ผู้เข้าชม135,610
เปิดเพจ206,373
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย

 

ประวัติกลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย

           กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยการรวมตัวของราษฎร์ บ้านแก้งน้อย ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ เป็นอาชีพเสริม ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

           กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนได้เข้ามาสนับสนุน ในการจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อยขึ้น โดยการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ราษฎร์บ้านแก้งน้อยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเริ่มแรกกลุ่มเพาะเห็ด มีสมาชิกอยู่ 10 คน แต่ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

                   

ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเสนอ  พิละมาตย์  ประธาน

2. นายบุญจันทร์  ชาเครือ  รองประธาน

3. นายพับ  เชื้อตาอ่อน  รองประธาน

4. นางจินตนา  พ่อค้าช้าง  กรรมการ

5. นางนพดา  คำศิริ  กรรมการ

6. นางสาลินี  ถนอมจิต  กรรมการ

7. นางวิลาวัณย์  จันทะคัด  กรรมการ

8. นายเทพรวี  ศรีพุทโธ  กรรมการ

9. นายชวน  เชื้อตาอ่อน  กรรมการ

10. นายอรชร  แสงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ,เห็ดขอนขาว ,เห็ดภูฐาน , เห็ดโคน(เห็ดญี่ปุ่น) เห็ดลม(เห็ดบด) ,ตะแกงนึ่งเห็ด , ถังนึ่งเห็ด

กระบวนการผลิต

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
2. บรรจุก้อนเชื้อเห็ด
3. นำไปนึ่งในถังนึ่งเห็ด ประมาณ 6 ชั่วโมง
4. นำก้อนเชื้อเห็ดไปเพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยงและจำหน่าย

           

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ ราคาขายปลีก
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ก้อนเชื้อเห็ด

 บาท/ก้อน
       
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ เห็ดภูฐาน

 บาท/กิโลกรัม
3. ชื่อผลิตภัณฑ์
เห็ดลม(เห็ดบด)

 บาท/กิโลกรัม
4. ชื่อผลิตภัณฑ์ เห็ดขอนขาว  บาท/กิโลกรัม
5. ชื่อผลิตภัณฑ์ เห็ดโคน
(เห็ดโคนญี่ปุ่น)
 บาท/กิโลกรัม
6. ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะแกง
ขนาด 33x42x20
(คุณคำพจ 0-8971-5428-4)
 บาท/อัน
7. ชื่อผลิตภัณฑ์ ถังนึ่งเห็ด
ขนาด 133x181x180 (ติดต่อ 0-8971-5428-4 คุณคำพจ)
 บาท/ถัง
8. จำหน่าย อุปกรณ์เพาะเห็ดตามสั่ง และ ขี้เลื่อยยางพารา -สถานที่จำหน่าย/สั่งซื้อ

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแแก้งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านแก้งน้อย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

ติดต่อ : คุณอรชร แสงสุวรรณ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) โทร : 08 7954 8623
   
หรือติดต่อที่


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 88 หมู่ 7 บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view