http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,191
เปิดเพจ211,381
iGetWeb.com
AdsOne.com

 
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


...ระบบงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก...

 


ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)


ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)


ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 


ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)


ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระบบสารสนเทศโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

ระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

โปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ Offline
 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view