http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,184
เปิดเพจ211,373
iGetWeb.com
AdsOne.com


ประกาศของ อบต.นาแก


  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางดินซีเมนต์ ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่) 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางดินซีเมนต์ ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่) 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพื้นทางดินซีเมนต์ ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่   สิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่)  (ร่างขอบเขตของงาน TERMS OF REFERENCE)  (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง) 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการก่อสร้างเมรุเตาเผาศพ บ้านสร้างติ่ว หมู่ที่ 7 / สรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมสภา อบต.นาแกสรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดานสาวคอย หมู่ที่ 12 / สรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงลูกบอล ขนาดบรรจุ 12.00 ลบ.ม. / สรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง บ้านนาป่งคอง หมู่ที่ 6 / สรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงลูกบอล พร้อมระบบเครื่องกรองและระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 / สรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาแกสรุปผลการจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 

  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง การขายทอดตลาดของครุภัณฑ์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

  งบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ปี 2557

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ประมูลซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557  สรุปผลการจัดซื้อ

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถกระบะบรรทุก 1 ตัน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 สรุปผลการจัดซื้อ

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ.2556  สรุปผลการจัดจ้าง

  ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดนครพนม

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

      - ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์หน่วยกู้ชีพ อบต.นาแก  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยบัว บ้านสร้างติ่ว หมู่ที่ 7  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานกีฬาคอนกรีตวัดโพธิ์ชัย บ้านต้นแหน หมู่ที่ 1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ อบต.นาแก  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2560)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (2556-2558)

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view