http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท06/12/2019
ผู้เข้าชม121,737
เปิดเพจ176,625
iGetWeb.com
AdsOne.com


แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มีพื้นที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ประมาณ 73.01 ตารางกิโลเมตร พิกัดที่ตั้งสำนักงาน คือ เส้นรุ้ง(ละติจูด) 16.929750, เส้นแวง(ลองจิจูด) 104.516023

(ดูแผนที่เขต อบต.นาแก จากGoogle Map)   (ดูแผนที่เขต อบต.นาแก จากระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น สถ.)    

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน (เต็มรูปแบบ 8 หมู่บ้าน และบางส่วน 2 หมู่บ้าน) ดังนี้

      บ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 มีประชากรชาย 277 คน ประชากรหญิง 319 คน มี 237 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ วัดโพธิ์ชัย, ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ (Spillway)

        - นายสุชาติ ชาเครือ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายปรีชา สุวรรณโคตร เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นางวิไลภรณ์ ภูกันดาร เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 มีประชากรชาย 214 คน ประชากรหญิง 215 คน มี 138 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโณอุปถัมภ์), ที่พักสงฆ์วัดป่ามุนีสิริมงคลธรรม, ที่พักสงฆ์หิมมะเวสชวนชม

        - นายวัชระ  ภาวงค์  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายประเพียร  วงค์ตาขี่  เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นางสมนึก  พรมวิชัย  เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านนาแก หมู่ที่ 3 (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก) มีประชากรชาย 54 คน ประชากรหญิง 43 คน มี 40 ครัวเรือน

        - นายพนมพร ผ่านเมืองปาก เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        -                                    เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        -                                    เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านซ่ง หมู่ที่ 5 (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก) มีประชากรชาย 65 คน ประชากรหญิง 70 คน มี 85 ครัวเรือน

        - นายพรชัย ชีวตานนท์ เป็น กำนันตำบลนาแก

        - นายคำตา พรหมดี เป็น ผู้ช่วยกำนันตำบลนาแก

        - นางกัลยานา ชีวตานนท์ เป็น ผู้ช่วยกำนันตำบลนาแก

        - นายอานันต์ ชีวตานนท์ เป็น สารวัตรกำนันตำบลนาแก

      บ้านนาป่งคอง หมู่ที่ 6 มีประชากรชาย 453 คน ประชากรหญิง 479 คน มี 282 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง, โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก, อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ, วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี

        - นายถนัด กลางหนองแสง เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นางนัฐชานันท์ ภักดี เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายจันทร วังทะพันธ์ เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านสร้างติ่ว หมู่ที่ 7 มีประชากรชาย 242 คน ประชากรหญิง 285 คน มี 152 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ ป่าชุมชนบ้านสร้างติ่ว(เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว.), โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล, ที่พักสงฆ์วัดป่าพญาขอม, สำนักสงฆ์ดงคสิริ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างติ่ว, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

        - นายสามารถ โสมดี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายเศกสรร ใจเที่ยง เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายประเพียร ใจดี เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 มีประชากรชาย 246 คน ประชากรหญิง 217 คน มี 163 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง(เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 55 ตร.ว.), สำนักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง, หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ

        - นายสมศักดิ์ ภิญโย เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายพรชัย วงค์ชาชม เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายทองใส วงค์ผาบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านแก้งน้อย หมู่ที่ 10 มีประชากรชาย 155 คน ประชากรหญิง 178 คน มี 86 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ ฝายห้วยหว้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ป่าชุมชนดงช้าง(เนื้อที่ 340 ไร่)

        - นายเสนอ พิละมาตย์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายสมใจ พรหมดี เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายอรชร แสงสุวรรณ เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นางจิราภรณ์  เชื้อดวงผุย เป็น แพทย์ประจำตำบลนาแก

      บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 11 มีประชากรชาย 138 คน ประชากรหญิง 151 คน มี 105 ครัวเรือน

        - นายบุญเลิศ พรหมดี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นายชวัลย์พงษ์ แสนสุภา เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายสมคิด พิละมาตย์ เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

      บ้านดานสาวคอย หมู่ที่ 12 มีประชากรชาย 266 คน ประชากรหญิง 220 คน มี 208 ครัวเรือน มีสถานที่สำคัญ ดังนี้ วัดภูพานอุดมธรรม, วัดธรรมบรรพต(วัดถ้ำพระเวส), ที่พักสงฆ์ขันไทยมงคลวนาราม, ที่พักสงฆ์รอยพระพุทธบาท, ที่พักสงฆ์เอราวัณพุทธคุณ, ที่พักสงฆ์เทพประทาน(ถ้ำหัวผี), ที่พักสงฆ์ถ้ำช้าง, หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย 6(ถ้ำพระเวส), มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม, โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม, ถ้ำพระเวทย์ (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532)

        - นายทัศพร เชื้อตาพลอย เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

        - นางสาวนฤมล ขุนพรหม เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        - นายประเด็จศักดิ์ หลานเศรษฐา เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


หมายเหตุ...ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view