http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,220
เปิดเพจ211,412
iGetWeb.com
AdsOne.com

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาษาไทย) : องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) : Nakae Subdistrict Administrative Organization

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย : 06480708

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

เขตพื้นที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ : พื้นที่ 73.01 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประเทศไทย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก)

จำนวนประชาชกรในเขตพื้นที่ : 4,441 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ที่อยู่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130 ประเทศไทย

Address : Nakae Subdistrict Administrative Organization Office, Number 88, Village No.7, Sangtiw Village, Nakae Sub-district, Nakae District, Nakhonphanom Province, Postal Code 48130, Thailand, Telephone Number +66 4219 0241

พิกัดที่ทำการ/สำนักงาน : 16.929740, 104.516025

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน : 0 4219 0241

หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก : ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยกู้ชีพ (FR) : 1669

หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ อปพร. หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง : 08 8557 3870

ที่อยู่เว็บ (Web Site) : http://nakae.igetweb.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (E-Mail) : nakaesao@hotmail.com หรือ 6480707@dla.go.th

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : http://www.facebook.com/NakaeSAO

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) : https://www.youtube.com/channel/UCe7xjPqQuILEC_bDbs8XGKA

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน : เครือข่ายไร้สาย จำนวน 6 จุด ของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

คำขวัญประจำท้องถิ่น: วัดภูพานอุดมธรรมงามเลิศ ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้งเจ็ด แหล่งปลูกเห็ดนางฟ้า ต้นกล้าถั่วลิสงพันธุ์ดี ชื่นชีวีเมื่อได้ยลถ้ำพระเวส เมืองเกษตรลุ่มน้ำก่ำ แหล่งวัฒนธรรมวัดโพธิ์ชัย ปริญญาอยู่ไม่ไกล ม.รามฯ


ประวัติอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


           บริเวณพื้นที่อำเภอนาแก เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณมาก่อน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น พระธาตุศรีคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่กุดลุงซุง บ้านดอนคราม หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลืองใบเสมาหิน ที่ขุดพบในที่ต่างๆ ในอำเภอนาแก ไม่น่าเชื่อว่าชุมชนเหล่านี้ จะมีอายุร่วมสมัยกับเมืองสกลทวาปี หรือเมืองศรีโคตรบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าชุมชนแห่งนี้ คือ ที่ตั้งเมืองกบิล และเมืองกบิลได้ล่มสลายไป เพราะถูกข้าศึกโจมตี

           จนกระทั่งพุทธศักราช 2467 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จขึ้นครองราชได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศลาว เนื่องจากเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ คิดกบฎ ตีตัวออกห่างจากกรุงรัตนโกสินทร์  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าเมืองต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองฝ่ายใต้ และได้กำจัดผู้คนที่ไม่ใช่พวกของตนออกไป แล้วแต่งตั้งคนที่ไว้วางใจเป็นเจ้าเมืองแทน จึงเป็นเหตุให้มีคนเป็นจำนวนมากอพยพหนีภัยจากประเทศลาว ข้ามน้ำโขงเข้ามาอาศัยอยู่ฝั่งไทย ในการอพยพครั้งนั้น  ได้มีผู้อพยพจำนวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองวัง นำโดย ตาผา ตาผุย ตาโสมแผ้ว ตาเพ็ง ตาหล้า ตาพรม และมีเพียอูดเป็นหัวหน้าใหญ่ (คำว่า"เพีย" ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นบรรดาศักดิ์ของประเทศลาวในสมัยนั้น) ได้พาผู้คนจำนวนหนึ่งข้ามน้ำโขงเข้ามาฝั่งไทย เพื่อแสวงหาที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัย ครั้นมาถึงทำเลแห่งหนึ่ง  ซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์และมีที่ดอน เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน สร้างบ้านแปลงเมือง จึงได้ตกลงใจ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในทำเลแห่งนั้น (ปัจจุบัน คือบ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก) แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้คับแคบ ผู้อพยพส่วนหนึ่งจึงได้เดินทางไปหาที่อยู่แห่งใหม่ จนมาพบบึงใหญ่ ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี และรอบๆ บึง มีที่ดอนบริเวณกว้างขวางและทางทิศตะวันออกของบึง ก็มีพระธาตุโบราณอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งก่อด้วยศิลาแดงและในที่ไกลจากพระธาตุโบราณ ปรากฎว่ามีเมืองโบราณอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หอคุณ" ผู้อพยพเหล้านั้นเห็นเป็นนิมิตรมงคล จึงได้ตั้งหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้ สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน (หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก) ส่วนบึงที่พบนั้น ก็คือ บริเวณหลังโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ปัจจุบัีนนี้ได้ตื้นเขินหมดแล้ว ส่วนพระธาตุโบราณที่พบ ชาวบ้านได้เรียกขานว่า "พระธาตุสีคุณ" เพราะอยู่ใกล้กับหอคุณ แต่ได้เรียกขานต่อๆ กันมากลายเป็น "พระธาตุศรีคุณ" จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากบริืเวณรอบๆ บึงมีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "บึงแก" แล้วเรียกต่อกันมากลายเป็นนาแก จนถึงปัจจุบัน

         คณะผู้นำในการอพยพครั้งนั้น ได้แก่ ตระกูลโสมแผ้ว วงศ์ตาหล้า เชื้อดวงผุย เชื้อคำเพ็ง วงศ์ตาผา วงศ์พรม วงค์หลวงอุด ในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อประชาชนหนาแน่นมากขึ้น ทางราชการจึงได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอนาแก โดยมีหลวงพิทักษ์พนมเขต เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอนาแก เมื่อปีพุทธศักราช 2456 และมีหลวงชาญยุทธกิจ (กา เต โช) เป็นนายอำเภอคนแรก (ดูวีดีทัศน์แนะนำอำเภอนาแก ปี 2556 Click Here...)


ประวัติและข้อมูลทั่วไป

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่ประมาณ 73.01 ตารางกิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างติ่ว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 500 เมตร ห่างจากอำเภอนาแกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม ไปทางทิศใต้ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ถึงตัวจังหวัดนครพนม ประมาณ 1 ชั่วโมง

            องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มีพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบทุ่งนาลาดไปทางทิศเหนือจดลำน้ำก่ำ มีลำห้วยหว้าน ลำห้วยยาง ลำห้วยศรีคุณไหลผ่าน เขตพื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูฝนบางปีจะมีฝนตกชุก ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ โดยตกชุกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เพราะติดแนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก รูปแบบเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11,12 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก รูปแบบบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 รายละเอียดดังนี้

สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

ปี พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

จำนวนครัวเรือน

2544

2,383

2,458

4,841

938

2545

2,514

2,585

5,099

980

2546

2,584

2,657

5,241

1,005

2547

1,994

2,049

4,043

1,046

2548

2,000

2,050

4,050

1,069

2549

2,011

2,049

4,060

1,096

2550

2,060

2,073

4,133

1,125

2551

2,094

2,125

4,219

1,158

2552

2,095

2,135

4,230

1,188

2553

2,115

2,137

4,252

1,226

2554

2,115

2,100

4,215

1,269

2555

2,138

2,129

4,267

1,312

2556

2,126

2,131

4,257

1,333

2557

2,124

2,155

4,279

1,362

2558

2,138

2,170

4,308

1,421

2559

2,145

2,191

4,336

1,459

2560

2,167

2,222

4,389

1,486

2561

2,184

2,239

4,423

1,508

2562

2,199

2,242

4,441

1,530

ที่มา...(ระบบสถิติทางทะเบียนราษฎร์) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

            ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกยางพารา บางส่วนทำอาชีพปลูกถั่วลิสง ข้าวโพด ปลูกยูคาลิปตัส และเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน โคพื้นบ้าน กระบือ หมู ไก่ชน ไก่พื้นบ้าน ปลา กบ เป็นต้น ในเขตพื้นที่มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล, โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโณอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านนาป่งคอง สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างติ่ว และมีวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง


 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view