http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« March 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท13/03/2020
ผู้เข้าชม128,071
เปิดเพจ190,287
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คืออะไร


           องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้าน เข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนด

 
          รูปแบบองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร

           1. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคนและในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน

           2. ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

           การบริหาร กฎหมายกำหนดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกิน 2 คน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

           ประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีการแก้ไขประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็น 3 ประเภท คือ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ระดับสูง 3.องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษ

          ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย บางแห่ง จึงทำให้เหลือองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทั่วประเทศ จำนวน 5,329 แห่ง (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view