http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,208
เปิดเพจ211,398
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและแผนงาน

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) อบต.นาแก 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2563- 2566) อบต.นาแก 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.1) อบต.นาแก 

  แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.นาแก 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ63 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2562 อบต.นาแก 

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62 

  แผนการจัดเก็บรายได้ และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) อบต.นาแก 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ60 

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.นาแก (พ.ศ.2559-2561)

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560)

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2552

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557

  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2556-2558)

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)

  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  แผนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์

  แผนชุมชน ประจำปี 2555 หมู่ที่ 1   หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  หมู่ที่ 12 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view