http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท11/07/2020
ผู้เข้าชม134,454
เปิดเพจ203,950
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

  ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

    1. แบบ ปค.1 หนังสือรับรองหน่วยงานส่ง สตง จ. อ. อธ อบต.นาแก

    2. แบบ ปค.4 สภาพแวดล้อมหน่วยงาน อบต.นาแก

    3. แบบ ปค.5  หน่วยงานรวม อบต.นาแก

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พ.ศ.2561 

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)

   ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    1.  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2559

    2. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

    3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559

    4. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 25ุ60

    5. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

    6. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2560

    7. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2560

    8. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษาคม 2560

    9. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน 2560

    10. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

    11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2560

    12. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2560

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2552

  ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

   1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น

   2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

   3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view