http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,223
เปิดเพจ211,415
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.นาแก  

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2563  

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2563  

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2563  

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 10 มกราคม 2563  

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม พ.ศ.2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    1. แบบ ปค.1 หนังสือรับรองหน่วยงานส่ง สตง จ. อ. อธ อบต.นาแก

    2. แบบ ปค.4 สภาพแวดล้อมหน่วยงาน อบต.นาแก

    3. แบบ ปค.5  หน่วยงานรวม อบต.นาแก

  ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พ.ศ.2561 

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)

   ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    1.  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2559

    2. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

    3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559

    4. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 25ุ60

    5. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

    6. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2560

    7. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2560

    8. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษาคม 2560

    9. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน 2560

    10. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

    11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2560

    12. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2560

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2552

  ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก)

   1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น

   2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

   3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view