http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,197
เปิดเพจ211,387
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.นาแก ประกาศ......

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและแผนงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) อบต.นาแก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2563- 2566) อบต.นาแก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป......

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการคลัง

สถิติรายรับ - รายจ่ายย้อนหลัง 1.รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 2.รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 3.รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบปร......

อ่านต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการสภา

ข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สถิติข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.เมื่อวันที่ 6 ......

อ่านต่อ

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รวมหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพย......

อ่านต่อ

ประกาศ ก.ท.

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)......

อ่านต่อ

ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม(รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) ......

อ่านต่อ

ประกาศ ก.อบต.

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต......

อ่านต่อ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม(รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view