http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท25/05/2018
ผู้เข้าชม101,228
เปิดเพจ134,394
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

 

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

   ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2552

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พ.ศ.2561

  ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

   1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น

   2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

   3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   สถิติข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

     - สถิติข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบต.นาแก และสมาชิกสภา อบต.นาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 (จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.นาแก จังหวัดนครพนม ทั้งสิ้น 3,058 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2,450 คน คิดเป็นร้อยละ 80.12)

     - สถิติข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 (จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.นาแก จังหวัดนครพนม ทั้งสิ้น 2,899 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2,213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.34)

 

 

 

 


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view